projekty indywidualne | Kemu.pl pracownia projektowania krajobrazu

Kemu.pl pracownia projektowania krajobrazu

projekty indywidualne

1.Projektowanie w zakresie architektury krajobrazu z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych:

  • wykonanie projektów od fazy koncepcyjnej do projektu wykonawczego,
  • przygotowanie kompleksowej dokumentacji dla ogrodów klientów indywidualnych, założeń parkowych, zieleni komercyjnej, skwerów miejskich, zieleni publicznej, dachów zielonych i ogrodów na dachach,
  • projekty rewitalizacji i rewaloryzacji istniejących założeń parkowych, także tych objętych ochroną konserwatorską.
  • aranżacja tarasów, ogrodów zimowych, loggii i  balkonów;
  • kosztorysowanie wykonanych projektów, sporządzenia specyfikacji technicznych niezbędnych do organizowania przetargów, również w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych.

2. Projekty ogrodów wertykalnych

3.  Projektowanie zieleni we wnętrzach publicznych i prywatnych.

0,255 s, 23 queries -->