oferta | Kemu.pl pracownia projektowania krajobrazu

Kemu.pl pracownia projektowania krajobrazu

oferta

Pracownia projektowa Kemu oferuje szeroki wachlarz usług związanych z projektowaniem krajobrazu oraz zarządzaniem terenami zieleni. W zakres naszej oferty wchodzi m. in:

1.Projektowanie w zakresie architektury krajobrazu z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych:

  • wykonanie projektów od fazy koncepcyjnej do projektu wykonawczego,
  • przygotowanie kompleksowej dokumentacji dla ogrodów klientów indywidualnych, założeń parkowych, zieleni komercyjnej, skwerów miejskich, zieleni publicznej, dachów zielonych i ogrodów na dachach,
  • projekty rewitalizacji i rewaloryzacji istniejących założeń parkowych, także tych objętych ochroną konserwatorską.
  • aranżacja tarasów, ogrodów zimowych, loggii i  balkonów;
  • kosztorysowanie wykonanych projektów, sporządzenia specyfikacji technicznych niezbędnych do organizowania przetargów, również w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych.

2. Projekty typowe ogrodów

3. Operaty dendrologiczne i waloryzacje:

  • kompleksowa ocena istniejących zasobów zieleni wraz z określeniem stanu zdrowotnego, wskazaniem prac pielęgnacyjnych i cięć   sanitarnych;

4. Projekty ogrodów wertykalnych

5. Ekspertyzy i konsultacje:

  • ekspertyzy , konsultacje w zakresie gospodarki zieleni, operaty dendrologiczne i waloryzacje istniejących zasobów zieleni z oceną możliwości inwestycyjnych;

6.  Karty informacyjne przedsięwzięć

7.  Projektowanie zieleni we wnętrzach publicznych i prywatnych.

Miło nam poinformować, że  od wiosny 2012 oferujemy również usługi w zakresie wykonawstwa oraz całorocznej pielęgnacji zieleni.

0,254 s, 25 queries -->